Raport de avertisment privind potențialul de criză 2003: După Copenhaga, drumul spre Europa

Editorial – Prinsă între planurile de aderare la Uniunea Europeană şi necesitatea de a-şi asigura securitatea naţională şi regională, România trebuie să facă faţă unor dificultăţi şi alegeri riscante în anii următori.

Secţiunea Economic punctează faptul că „foaia de parcurs” primită de România pentru aderarera la UE după Summit-ul de la Copenhaga nu este o strategie suficientă pentru a genera creştere economică. Este nevoie de eforturi suplimentare pentru dezvoltarea de politici în domenii care nu sunt acoperite de aquis-ul comunitar.

Politica socială este un sector unde guvernul ar trebui să reconsidere viteza de implementare a reglementărilor UE. Adoptarea legislaţiei muncii, care pe alocuri este mai împovărătoare pentru angajatori decît media UE, nu este o iniţiativă tocmai reuşită, susţine secţiunea Social. Tot secţiunea Social sintetizează, după un an, consecinţele favorabile ale ridicării vizelor Schengen pentru cetăţenii români. Este evident că libertatea de migraţie a forţei de muncă reprezintă cel mai bun ajutor pe care UE îl poate acorda statelor candidate cum este cazul României, la costuri foarte mici. Studiul de caz arată cât de profund poate fi impactul migraţiei circulatorii asupra unei comunităţi rurale româneşti unde aproape fiecare gospodărie are pe cineva în Italia la muncă.

În final, secţiunea Regional avertizează asupra faptului că Sud-Estul Europei se confruntă cu o componentă transfrontalieră periculoasă a fenomenelor crimei organizate şi corupţiei, în timp ce cadrul formal creat pentru lupta împotriva acestui fenomen nu este din păcate secondat de mecanisme de implementare eficiente.