Alocarea și utilizarea fondurilor europene în învățământul superior

Acest raport analizează modul în care au fost alocate fondurile europene în perioada 2007-2013 către universitățile de stat și impactul pe care l-a avut distribuția acestora, în paralel cu alocările de la bugetul de stat. Raportul prezintă o evaluare a rolului implementării proiectelor structurale în sistemul de învățământ superior românesc, în special în raport cu obiectivele asumate de acestea, urmărind domeniile în care investițiile au fost cele mai mari: resursele umane și de cercetare.

Acest raport nu reflectă în mod necesar poziția guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul său este asumată de Societatea Academică din România.