Analiză asupra vulnerabilităților sectorului real. Scenarii de stress-testing și cuantificarea riscului de nerambursare

Sinteză:
o Riscul neplății creditelor către bănci s-a redus în 2007 pe baza performanțelor
superioare ale companiilor în 2006 versus 2005.
o Sectorial, companiile din comerț și servicii au riscul cel mai mic.
o Creditele bancare sunt concentrate în companii cu risc de credit peste medie.
o Un șoc de depreciere RON cu 20% (respectiv 30%) produce o pierdere în PIB
(first round effect) de 0,05% (respectiv 1,95%), iar efectele asupra companiilor
sunt foarte divergente. Impactul direct asupra stabilității financiare este moderat.
o O creștere a ratei dobânzii RON cu 100 bps (respectiv 300 bps) produce o
pierdere în PIB (first round effect) de 0,06% (respectiv 0,18%). Efectele asupra
companiilor sunt mult mai omogene decât în cazul șocului pe curs. Impactul
asupra stabilității financiare este redus.