ANALIZA EVOLUŢIEI ŞI ORIENTĂRILOR POLITICII AGRICOLE COMUNE DINTR-O PERSPECTIVĂ ROMÂNEASCĂ

Pe parcursul a peste cincizeci de ani de existență, Politica Agricolă Comună s-a aflat într-un proces continuu de schimbare și ajustare. Astăzi, la mai puțin de patru ani de la ultima sa reformare, sub presiunea atât a schimbărilor de pe piețele agricole mondiale cât și a noului cadru politic datorat extinderii, PAC se află din nou în fața unui proces de ajustare/îmbunătățire, acțiune cunoscută sub numele de „Health Check” (PAC-HC). Astfel, după un deceniu de reforme structurale, legislative și instituționale, de restructurare economică și socială în vederea pregătirii aderării, sectorul agricol românesc trebuie să facă față unui nou context, cu un nivel crescut de interdependențe, care necesită un comportament strategic rațional și eficient. Abordând o tematică de actualitate, studiul își propune ca obiectiv principal îmbunătățirea opțiunilor strategice ale sectorului agricol și ale ruralului românesc prin definirea poziției României în raport cu propunerile de îmbunătățire a PAC, acțiune care vizează, în principal, perioada 2008-2013.