Analiza transportului județean de călători din România. Concluzii și recomandări

Transportul județean de călători în România ar fi trebuit să intre într-o nouă etapă, aceea a respectării clare a legislației aplicabile acestui tip de transport. Până în anul 2019, transportul județean era sau, mai bine zis, trebuia să fie reglementat de dispozițiile Legii nr. 92/2007, fără ca această lege să fie respectată în mod efectiv.

Abia în anul 2020 s-a transmis, din punct de vedere legislativ, mesajul ferm că Legea nr. 92/2007 trebuie să fie respectată cu privire la organizarea și funcționarea transportului județean de persoane. Încă din anul 2020 ar fi trebuit ca transportul județean să funcționeze ca serviciu public, însă și în momentul de față sunt multe județe în care nu au fost încheiate contracte de delegare a serviciului public de transport județean de persoane sau, dacă au fost încheiate, ele de fapt nu produc niciun efect fiind generice sau nu sunt puse în aplicare. În același timp, consiliile județene fac pregătiri intense pentru organizarea licitațiilor pentru noile contracte, a căror durata e variabilă și e stabilită de fiecare consiliu județean. Astfel, începând din acest an ar trebui să avem o mai mare predictibilitate a modului în care se va desfășura transportul județean.

Totuși, fiind și prima licitație în acest domeniu, este și o provocare pentru fiecare consiliului județean (mai puțin Consiliul Județean Ilfov, motivul fiind dezvoltat în cele ce urmează) pentru organizarea acestei licitații în care previzibilitatea și predictibilitatea trebuie să fie cheia. Din păcate, fix când trebuia să fie vorba de previzibilitatea și predictibilitate, Guvernul României dă peste cap aceste proceduri prin adoptarea a două ordonanțe de urgență, despre care vom vorbi în cele ce urmează.

Concluzia este că, deși consiliile județene trebuiau să se pregătească încă din anul 2018/2019 de aceste licitații, nici în 2022 acestea nu sunt pregătite, și ca urmare a haosului legislativ, și ca urmare a lipsei fermității autorităților centrale cu rol în transportul public de persoane.

Din păcate, din cauza stângăciilor autorităților centrale și locale, tot populația suferă, iar consecințele sunt întotdeauna economice și se văd în nivelul de trai. Licitațiile pentru transportul public de persoane, în baza Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 sunt deschise la nivel european, putând participa orice operator din spațiul Uniunii Europene. Cât de mult își doresc consiliile județene și autoritățile centrale investițiile străine dacă nu prezintă serioase, iar cadrul legislativ este mereu incert?

Acesta este motivul pentru care, în cuprinsul prezentei lucrări, am formulat un set de recomandări pentru autoritățile centrale și locale, astfel încât acest proces de atribuire a contractelor de servicii publice de transport județean de persoane să fie cât mai riguros și corect derulat, în vederea asigurării unui grad cât mai crescut de calitate pentru cetățeni.