„Anti-corruption in History: From Antiquity to the Modern Era” de Ronald Kroeze, André Vitória, and Guy Geltner (editori) (Oxford University Press, 2017)

„Anticorupția în istorie” este o carte actuală și urgentă: corupția este văzută astăzi ca o problemă majoră cu care ne confruntăm la nivel global, subminând încrederea în guvern și instituțiile financiare, eficiența economică, principiul egalității în fața legii și bunăstarea umană în general. Corupția, pe scurt, reprezintă un obstacol major pe „calea spre Danemarca”, un model pentru o construcție de stat stabilă și de succes. Rezonanța acestui punct de vedere explică de ce eforturile de promovare a politicilor anticorupție au proliferat în ultimii ani.

Economiștii, oamenii de știință politică și factorii de decizie politică au fost, în general, mulțumiți de trasarea diferențelor dintre țările cu corupție redusă și țările cu corupție ridicată în prezent și consacrarea acestora în toate clasamentele și indicii. Tendințele pe termen lung și sociale, politice, economice, culturale și politice care ar putea să afecteze poziția diferitelor țări au jucat un rol foarte mic. O astfel de abordare istorică ar putea explica momentele majore ale schimbării în trecut, precum și motivele succesului și eșecului politicilor anticorupție specifice și relația lor cu imaginea unei țări (pe care o au cetățenii acesteia sau cea interpretată din exterior) ca fiind mai mult sau mai puțin coruptă. Această carte tocmai această lacună științifică intenționează să o adreseze.

Cartea abordează o gamă largă de contexte istorice: Grecia Antică și Roma, Eurasia medievală, Italia, Franța, Marea Britanie și Portugalia, precum și studii privind anticorupția în epoca (Pre)modernă în România, Imperiul Otoman, Olanda, Germania , Danemarca, Suedia și fosta Republică Democrată Germană.