Antreprenoriatul feminin in vestul Romaniei. Rezultate de cercetare si recomandari de politici

Pornind de rezultatele cercetării empirice, cantitative şi
calitative, desfăşurată în cadrul proiectului AntrES, în perioada 5.01.2009
– 4.01.2011, în vestul României, referitoare la existenţa unor certe
disparităţi de gen cu privire la iniţierea de noi afaceri şi proprietatea
asupra afacerilor; caracteristicile, motivaţiile şi dificultăţile femeilor
antreprenor şi femeilor potenţial întreprinzătoare; percepţiile femeilor
antreprenor de succes cu privire la egalitatea de gen în domeniul
antreprenoriatului – lucrarea de faţă prezintă argumente şi recomandări
de politici specifice pentru sprijinirea potenţialului antreprenoriatului
feminin în România, ca motor pentru depăşirea crizei economice şi
recuplarea la mecanismul dezvoltării regionale facilitat de politica
regională a Uniunii Europene.