Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). A doua evaluare (II)

În octombrie 2010 am publicat prima evaluare a reglementatorului român ân
domeniul energiei – ANRE. Lucrarea de faţă aduce la zi raportul anterior, analizând
modificările observate în guvernanţa reglementatorului şi în calitatea
reglementărilor ANRE . Raportul examinează evoluţiile recente, inclusiv schimbările
legale propuse pentru statutul ANRE şi ordinele şi deciziile relevante emise în
perioada octombrie 2010 – martie 2011. De asemenea, secţiunea referitoare la
calitatea reglementării urmăreşte în detaliu aspecte mai puţin acoperite în raportul
precedent, legate de gazul natural, cogenerare şi energii regenerabile. În schimb,
raportul prezent se concentrează mai puţin pe aspectele privind pieţele de energie
electrică acoperite pe larg în primul raport.