Broșură de bune practici privind promovarea egalității de șanse și a nediscriminării în universități

Această broșură are la bază studiului intitulat „Discriminarea în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere și reflectarea fenomenului în mass-media” publicat în octombrie 2015 de către Societatea Academică din România. Studiul a analizat cele mai importante documente interne și practicile din 10 universități:

  1. Universitatea din Bucureşti,
  2. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
  3. Universitatea din Craiova,
  4. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
  5. Universitatea din Oradea,
  6. Universitatea de Vest din Timişoara,
  7. Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş,
  8. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti,
  9. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”,
  10. Universitatea Politehnică din Bucureşti.

Documentele analizate au fost: Cartele Universitare, Codurile de Etică și Codurile drepturilor și obligațiilor studenților din aceste universități, fiind vizate prevederile legate de egalitatea de șanse și antidiscriminarea în rândul comunităților academice. Informațiile obținute astfel, au fost completate prin verificarea site-urilor universităților
și prin aplicarea unui chestionar transmis conducerilor celor 10 universităţi, care a avut în ve dere evaluarea politicilor și procedurilor folosite de universități în acest sens.