Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România

Într-o societate care se vrea a fi democratică, transparența și accesul la informație nu ar trebui
restricționate, cu atât mai mult atunci când vorbim despre aceasta în contextul universităților
din România. Marea majoritate a universităților nu fac public anumite documente, informații sau
hotărâri ale structurilor de conducere, iar informațiile deja existente fie sunt greu de înțeles, fie
sunt foarte ascunse, fapt care îngreunează automat accesul oricui la acestea.

Au fost analizate site-urile tuturor celor 55 de universități de stat din România,
ținându-se cont de 14 criterii de transparență și analizând prezența unor informații și
documente pe care noi le considerăm relevante pentru orice instituție de învățământ superior
care funcționează după principiile bunei guvernanțe:
1. Date de contact
2. Anunțuri pentru licitații și achiziții publice
3. Anunțuri pentru angajări și scoaterea la concurs a posturilor vacante
4. Anunțuri despre programe de mobilități pentru studenți
5. Declarații de avere și de interese
6. Rapoarte de activitate anuale
7. Detalii despre Comisia de etică și funcționarea acesteia
8. Organigrama și contactele angajaților universității
9. Existența Codului drepturilor și obligațiilor studentului (Statutul Studentului)
10. Lista cu taxele percepute de universitate
11. Carta universitară
12. Hotărârile structurilor de conducere (Senat universitar, Consiliu de Administrație)
13. Procesele verbale ale ședințelor structurilor de conducere
14. Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenți