Diagnoză privind utilizarea și alocarea fondurilor destinate tinerilor

Realizarea acestei diagnoze contribuie la creșterea transparenței și încurajarea
bunei guvernanțe în ceea ce privește fondurile publice pentru tineri, în toate județele țării,
prin identificarea stării actuale a utilizării fondurilor destnate tinerilor din perspectiva
transparenței utilizării lor și a respectării principiilor bunei guvernanțe în gesstunea lor.

Mecanismul utilizat în colectarea informațiilor a fost reprezentat de transmiterea a
88 de adrese de solicitare de date către autoritățile publice locale, în baza legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informații de interes public, precum și analiza unor documente și
cercetări deja existente (analiză de documente legislative, analiză de studii relevante din
domeniu).