Dilemele Mării Negre

Poate crearea unei
“regiuni” a Mării Negre
ajuta la stimularea
democraţiei, la dezvoltarea
şi europenizarea Estului?
Forumul Mării Negre invită
la reflecţie pe tema
oportunităţilor şi
provocărilor generate de
încercarea de a forma o
regiune a ţărilor ce
înconjoară Marea Neagră,
pentru a le încuraja să
adopte o politică unitară.
Acest raport trece în revistă
dilemele ridicate de o
asemenea abordare.