„The Anticorruption Report, vol. I: Controlling Corruption in Europe” de de Alina Mungiu-Pippidi (coordonator) (Barbara Budrich 2013)

image_previewPrimul volum din seria Raportului Anticorupție oferă o analiză cuprinzătoare a cauzelor și consecințelor corupției în trei regiuni europene, prezentând riscurile de corupție în mai multe țări europene și recomandări concrete de politici publice privind modul de abordare eficientă a acestor riscuri.

Analiștii în politici publice ai Societății Academice din România (SAR), Valentina Dimulescu, Raluca Pop și Mădălina Doroftei, au contribuit la volumul colectiv “The Anticorruption Report, vol. I: Within European Borders” – care a fost lansat la Conferința Generală al Consorțiului European pentru Cercetare Politică ce a avut loc pe 6 Septembrie – cu un capitol intitulat “Bottom of the Heap. The Case of Romania”. Capitolul analizează care este proporția fondurilor europene ce pot fi considerate într-o situație riscantă din cauza proastei gestionări și corupției, de asemenea studiul indică principalele tactici de fraudare folosite la nivel național pentru a obține bani europeni într-un mod fraudulos. În cadrul capitolului s-a evaluat și măsura în care suspendarea sau anularea suportului din partea Uniunii Europene este cea mai bună politică pentru a gestiona o astfel de situație.

Mai mult, raportul prezintă o listă de recomandări ce vizează mitigarea efectelor corupției și proastei gestionări – ce rezultă într-o risipire a resurselor publice – pentru următoarea perioadă de absorbție a fondurilor UE. Volumul conține de asemenea și contribuții ale unor cercetători de la universități precum University College London, Gothenburg University, University of Cambridge, Hertie School of Governance, and the Estonian Academy of Security Sciences.

Capitolele disponibile publicului pot fi accesate aici:

Capitolul 1: Metodologia

Capitolul 2: Statele membre UE

Capitolul 4: Statele din Fosta Uniune Sovietică

Capitolul 6: Ungaria

Capitolul 7: România

Capitolul 8: Percepția europeană

Această publicație face parte din Proiectul ANTICORRP (“Anti-corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”), 2012-2017, implementat de către Societatea Academică din România (SAR) cu suportul financiar al Programului Cadru 7 al Comisiei Europene.