Examenul de finalizare a studiilor de licență în România: realități și perspective

Lucrarea de finalizare a studiilor, în speță a celor de licență, reprezintă din punctul de vedere al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), un instrument necesar în vederea validării din punct de vedere academic a studenților. Considerăm că această lucrare reprezintă o subsumare a eforturilor intelectuale depuse de studenți pe parcursul primilor ani de studiu în mediul universitar. Ca atare, justificarea necesității unei astfel de lucrări în cadrul examenului de finalizare a studiilor de licență, deși necesară, ni se pare a fi evidentă.

În contextul apariției Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20 decembrie 2016, ANOSR își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că în absența unei dezbateri publice autentice, MEN a decis să lase la latitudinea Senatelor universitare numărul de probe organizate în cadrul examenului de licență. De asemenea, există semnale în medul universitar care conduc la ideea că facultățile sunt tentate să renunțe la proba redactării și susținerii lucrării de licență, în special din cauza faptului că ar fi depășite de amploarea fenomenului de plagiat.  Considerăm că orice pas înapoi reprezintă o lovitură semnificativă adusă eforturilor anumitor membri ai comunității academice de a tinde spre o cultură a calității, respectiv aduce atingere gravă oricăror eforturi de combatere a imposturii academice.