Gestionarea benefica a imigratiei in Romania

Studiul Gestionarea benefică a imigrației în România face parte din seria de cer-
cetări și analize sectoriale realizate în cadrul programului Migrație și Dezvoltare,
de Fundația Soros România, cu scopul de a contribui la crearea și promovarea de
politici publice coerente, viabile și sustenabile în domeniul migrației, prin mobi-
lizarea expertizei existente la nivel național și pe diferite paliere instituționale și
organizaționale în ceea ce privește managementul fluxurilor migraționiste.
Cercetarea calitativă s-a desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2009, iar
printre instituțiile și organizațiile participante la cercetare prin discuții de tip in-
terviu în profunzime s-au numărat:
Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Mi-
nisterul Muncii, Familiei și protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și
Inovării, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Minis-
terul IMM-urilor, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Culturii, Cul-
telor și patrimoniului Național, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței,
Reprezentanța Comisiei Europeane în România, Camera Deputaților, Senatul
României, Academia Română, Organizația Internațională pentru Migrație,
înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Național Ro-
mân pentru Refugiați, Salvați Copiii, Institutul Național de Statistică, Forumul
Român pentru Refugiați și Migranți, alți experți independenți și reprezentanți
ai mediului academic.