Impozitul cu cotă unică: nu doar mai eficient, ci şi mai echitabil social

SAR deplânge încă o dată lipsa de curaj politic şi viteza de învăţare scăzută a
înalţilor factori de decizie români, care au amânat o decizie importantă cu cel puţin doi ani. Se
repetă astfel drama României din decada ’90: ezitări colorate ideologic au făcut să fim mereu în
ariergarda reformelor şi nu în fruntea lor, adoptând printre ultimii, tras-împins şi cu câţiva ani
întârziere aceleaşi măsuri ca şi ceilalţi, dar într-un moment în care acestea nu mai produceau nici
un avantaj comparativ.