Romanian public procurement in the construction sector. Corruption risks and particularistic links

Cercetarea despre particularismul guvernamental în distribuirea resurselor publice în România (analiză axată pe achizițiile publice din sectorul construcțiilor între 2007-2013) elaborată în cadrul Work Package 8: Corruption, assistance and developmenta fost publicată.

Îmbunătăţirea infrastructurii publice a fost un obiectiv prioritar al politicilor publice din România în ultimii 25 de ani. Din păcate, deşi s-au cheltuit sume mari din fondurile publice în sectorul construcţiilor între 2007 şi 2013 (în medie 6,6% din PIB), rezultatele în materie de calitate şi de proiecte finalizate nu au fost pe măsura acestor investiţii. Una din principalele explicaţii avansate este aceea că alocarea contractelor publice se face în manieră particularistă acelor companii care beneficiază de pe urma favoritismului guvernamental în asemenea măsură încât acestea caută profit cu impunitate, în detrimentul calităţii.

În contextul existenţei unei pieţe comune europene, întrebarea referitoare la cât de competitiv este sectorul achiziţiilor publice în fiecare Stat Membru este una extrem de importantă, întrucât prin măsurarea gradului de limitare a concurenţei putem obţine un indicator indirect al nivelului corupţiei. Analiza de faţă se axează pe următoarea întrebare: alocarea contractelor publice (cu finanţate de la bugetul naţional, dar şi european) se realizează în mod competitiv sau preferenţial?

Practica favorizării unor firme de construcţii în detrimentul altora la nivel local prin intermediul proceselor de achiziţii publice şi obţinerea unor comisioane (ce luau forma unor donaţii către partide politice) este cunoscută publicului, dar dovezile, încrengăturile şi, mai ales, tragerea la răspundere a celor implicaţi sunt încă la început. Rezultatele analizei indică faptul că în România există indicii cu privire la existenţa favoritismului guvernamental în achiziţiile publice derulate în domeniul construcţiilor în perioada 2007-2013. Practica licitaţiilor cu un singur participant şi alocarea contractelor publice firmelor cu conexiuni politice a fost depistată în tot acest sector. Cu toate acestea, contractele finanţate de la bugetul de stat, în contrast cu cele finanţate prin fonduri europene, prezintă un risc mai mare de corupţie. Astfel, numai un contract din şapte finanţat din fonduri europene a fost acordat unui singur ofertant, spre deosebire de unul din patru contracte finanţate din bugetul de stat. Totuşi, fondurile europene nu sunt cu totul protejate, întrucât unul din trei contracte câştigate de firme ce beneficiază de o conexiune politică au fost finanţate prin acestea.

Datele agregate au indicat faptul că favoritismul guvernamental (cei mai simpli şi clari indicatori ai acestui fenomen fiind licitaţiile cu un singur ofertant şi existenţa unor conexiuni politice a câştigătorilor), se regăseşte în 37% din cazurile analizate. Aproximativ una din şapte companii care „capturează” autorităţi contractante beneficiază de legături politice. Dintr-un total de 6064 de contracte analizate, 15% au fost atribuite unor firme care au finanţat partide politice prin intermediul donaţiilor private.

Capitolul despre România: Romanian public procurement in the construction sector. Corruption risks and particularistic links

Rapoartele referitoare la restul țărilor sunt disponibile aici

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ANTICORRP (“Anti-corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”), 2012-2017, implementat de către Societatea Academică din România (SAR) cu suportul financiar al Programului Cadru 7 al Comisiei Europene și scopul său este de a investiga și de a explica factorii care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale în cadrul instituțiilor guvernamentale.