Patrimoniul Bucurestiului. Raport 2008-2012

În perioada 2008-2012 degradarea patrimoniului arhitectural bucureştean, 2.621 de imobile înscrise pe lista monumentelor istorice  (conform Listei Monumentelor Istorice ac-
tualizate, http:/www.patrimoniu.ro/LMI/LMI2010.pdf) şi 98 de zone construite protejate, s-a accelerat. În lipsa unei strategii de regenerare a zonelor istorice şi de conservare a imobilelor cu valoare arhitecturală, presiunea exercitată de dezvoltarea imobiliară haotică pune în pericol supravieţuirea Bucureştiului istoric. În ultimii ani, am asistat la distrugerea sistematică a ţesutului istoric şi cultural al Bucureştiului: monumente abandonate şi demolate pe furiş, case valoroase dispărute peste noapte sau distruse prin polistirenizare şi renovări agresive, apariţia unor imobile a căror volumetrie şi estetică afectează grav valoarea urbanistică a zonelor protejate.
Abandonarea zestrei arhitecturale a oraşului în favoarea speculei imobiliare şi a dezvoltării haotice reprezintă negarea vocaţiei de capitală europeană a Bucureştiului. În mandatul electoral 2008-2012, administraţia publică locală nu a promovat niciun plan integrat de măsuri pentru conservarea patrimoniului sau pentru ameliorarea condiţiilor de locuire
pentru locuitorii din zonele istorice ale Bucureştiului. Lipsa de implicare a administraţiei publice în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului a avut un impact negativ nu numai asupra dezvoltării armonioase a Capitalei României ci şi asupra calităţii vieţii locuitorilor din cartierele istorice, siliţi să facă faţă costurilor crescânde de întreţinere a clădirilor şi speculei imobiliare. Dacă actualul proces de distrugere a patrimoniului construit va continua şi în următorul ciclu electoral 2012-2016, identitatea arhitecturală şi culturală a Capitalei României va fi iremediabil compromisă. Pe parcursul prezentului raport propunem 10 masuri pentru ameliorarea problemelor situatiei actuale.