Policy Brief #31: O Constituție pentru București

Deşi Capitala este oraşul cel mai bogat din ţară, asistăm la paradoxul că el este şi cel mai puţin
autonom. Edilul ei general este, după lege şi atribuţii, mai slab decât un primar de comună.
Diviziunea puterii între centru şi sectoare, operată imediat după 1990, avea iniţial o noimă, dar
luptele politice au produs ulterior doar confuzie. Situaţia de azi nu corespunde vreunui plan raţional,
fiind rezultatul întâmplător al acestor ciocniri partinice. Intervenţiile pripite ale guvernelor au produs blocaje instituţionale, oraşul Bucureşti – şi nu vreunul de provincie – fiind de fapt cea mai abuzată municipalitate, prin decizii intempestive venite de sus, care i-au redus autonomia.