Policy Brief #73: Cum abordăm problema discriminării în mediul universitar?

Fenomenul discriminării în cadrul comunității academice este un domeniu nou de cercetare în România, însă atitudinile rasiste sau xenofobe întâlnite la nivelul societății afectează în egală măsură mediul universitar. Conform unui sondaj recent, discriminarea în mediul universitar este percepută ca fiind o problemă de aproximativ 20% dintre studenți. Trebuie avuți în vedere, însă, factori precum subreprezentarea anumitor grupuri vulnerabile în mediul universitar, precum și subiectivitatea studenților chestionați. 

Pornind de la concluziile raportului de cercetare: „Discriminarea în mediul universitar: percepţii, mecanisme de combatere şi reflectare în mass-media”, Policy Brieful SAR # 73 „Cum abordăm problema discriminării în mediul universitar?”, formulează opţiuni de politici publice şi proceduri instituţionale pentru implementarea principiului nediscriminării în învățământul universitar. Aceste propuneri sunt adresate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Tineretului și Sportului, precum si conducerii universităților din România. Măsurile propuse includ: suplimentarea finanţării pentru facultăţile care au în şcolarizare persoane din categoriile vulnerabile sau subreprezentate și predarea unei materii noi care să promoveze diversitatea și toleranța, în cadrul programelor de pregătire a viitoarelor cadre didactice. Propunerile formulate includ și consolidarea cooperării și a parteneriatelor pe termen mediu și lung între actorii instituționali din mediul universitar și C.N.C.D.

Brief-ul a fost elaborat în cadrul proiectului Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014, fiind în întregime responsablitatea autorilor.