Policy Brief #74: Transparenţa Instituţiilor Publice din România şi Republica Moldova: Un Ideal Greu de Atins

Capture

La mai bine de 15 ani de la intrarea în vigoare a legislaţiei privind liberul acces la informaţii de interes public, cele mai multe instituţii publice din România şi Republica Moldova încă nu îşi publică rapoartele anuale de activitate. Mai mult, deşi transparenţa decizională este reglementată în România din 2003 şi în Republica Moldova din 2008, există mari lacune în ceea ce priveşte participarea publică la actul decizional în ambele ţări, fapt cauzat nu numai de lipsa de înţelegere sau de capacitate de implicare a cetăţenilor şi organizaţiilor civice, ci şi de„închiderea” instituţiilor publice.

Policy brief-ul integral poate fi accesat aici.

Raportul are la bază concluziile studiilor „Transparenţa instituţională în România şi Republica Moldova – studiu asupra respectării legilor 544/2001 şi 982/2000”, „Studiu – ancheta, privind implementarea L.52/2003, modificata in 2013 – privind transparenta decizionala a autoritatilor publice din Romania” şi „Studiu – ancheta, privind implementarea L239/2008 privind transparenţa decizională a autorităţilor publice din Republica Moldova”.

Acest policy brief face parte din proiectul „Podul Bunei Guvernări” implementat de către Societatea Academică din România (SAR), Academia de Advocacy (AA) şi Asociaţia Presei Independente (API), finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

 Opiniile exprimate nu reprezintă cu necesitate poziţia oficială a finanţatorului.