Policy Brief #64: De ce și cu ce schimbăm sistemul electoral

Circumscripţia uninominală, introdusă prin Legea 35/2008, a avut un efect semnificativ asupra corupţiei politice, dar nu în sensul reducerii fenomenelor asociate acesteia, aşa cum au promis alegătorilor susţinătorii ei, ci dimpotrivă. Numărul candidaţilor cu probleme de integritate a crescut de la 143 de candidaţi depistaţi în 2004 de către Coaliţia pentru un Parlament Curat la 466 la alegerile din 2012.

Personalizarea alegerilor în circumscripţia uninominală a intensificat traseismul politic, un indicator atât pentru scăderea coeziunii partidelor politice parlamentare cât şi pentru clientelism în condiţiile în care alocarea preferenţială de fonduri guvernamentale pentru colegiul în care este ales senatorul sau deputatul a fost principalul motiv pentru care parlamentarul şi-a părăsit partidul. Un indicator al clientelismului politic este numărul de amendamente depuse de parlamentari la proiectul bugetului de stat care a crescut de la 5.016 în 2009 la 11.400 în 2011. Până în 2008 numărul de amendamente a fost constant, sub 1000. Circumscripţia uninominală nu doar că a majorat costul campaniilor electorale, dar a creat implicaţii bugetare şi a afectat negativ calitatea actului de guvernare. În aceste condiţii trebuie luate în considerare variante alternative la reforma electorală pentru rezolvarea corupţiei politice.

Principalele recomandari ale Raportul SAR sunt:

  1. Simplificarea condiţiilor de constituire a unui partid politic în sensul reducerii numărului de susţinători la 500 de cetăţeni cu drept de vot,  domiciliaţi în cel puţin trei dintre judeţele ţării; eliminarea condiţiilor discriminatorii şi favorizante pentru unii actori participanţi la alegeri, scopul fiind acela al stimulării competiţiei şi a reducerii pericolului oligopolizării sistemului de partide.
  2. Orice schimbare de sistem electoral să nu afecteze reprezentativitatea şi capacitatea partidelor de agregare în majorităţi şi opoziţii stabile şi coerente;
  3. Să se permită electoratului informat să opteze între candidaţi în orice formulă, în caz contrar existând riscul ca participarea la alegeri  în mediul urban să continue să scadă cu consecinţe dramatice asupra reprezentativităţii, şi asupra partidelor, întărind şi mai mult puterea  conducerilor locale în detrimentul conducerilor naţionale.