Politica industrială a României în perioada post-aderare

Acest studiu își propune să cerceteze posibilele legături existente între politicile sectoriale și obiectivele majore ale economiei românești, imediat după momentul aderării la Uniunea Europeană, analiza fiind dedicată politicilor industriale implementate în ultimii ani și celor propuse pentru perioada post-aderare.

Acest studiu face referire la toate sectoarele economiei și la instrumentele prin care se realizează diferite forme de intervenționism guvernamental care pot conduce la realocarea resurselor economice între sectoare și la modificarea diferențelor inter-sectoriale ale efectelor politicilor puse în aplicare.