Provocările pieţei unice şi concurenţa în sectoare sensibile

La un an de la lansarea primului raport privind situaţia concurenţei
în sectoare cheie ale economiei naţionale, Consiliul Concurenţei
aduce în atenţia publică un nou Raport intitulat: „Provocările pieţei unice şi concurenţa în
sectoare sensibile”.

Obiectivul raportului este de a identifica o serie de probleme din nouă domenii ale
economiei naţionale respectiv: energetic, transport feroviar, achiziţii publice, comunicaţii
electronice, preţuri reglementate, agroalimentar, retail, asigurări şi gaze naturale, din
perspectiva relaţiei concurenţă – competitivitate – bunăstarea consumatorului final.
Totodată, prin acest raport intenţionăm să formulăm o serie de recomandări factorilor de
decizie, pentru a lua toate măsurile necesare eliminării oricăror bariere în funcţionarea
normală a sectoarelor vizate.