Raport de Analiză și Prognoză 2005: Migraţia din România. Soluţii pentru Republica Moldova.

Tranziţia post-comunistă a României la economia de piaţă a dus la un proces de dezindustrializare care s-a concretizat pentru mulţi cetăţeni români prin reducerea salariilor reale scăderea nivelului de trai şi creşterea ratei şomajului. Acestă situaţie alături de eliminarea în 2002 a vizelor de intrare în ţările UE, a contribuit la o răspândire a practicii muncii temporare în străinătate a cetăţenilor români, ca o strategie adaptativă. Migranţii români, deşi neglijaţi de autorităţi, devin tot mai mult agenţi potenţiali ai dezvoltării. Transferurile lor private au crescut în mod semnificativ de la 958 milioane Euro în 2000, la 1153 milioane Euro în 2001, la 1662 milioane Euro în 2002 şi aproape 2 miliarde Euro în prezent. Aceste transferuri tind să depăşească volumul investiţiilor străine (conform Băncii Naţionale). Mai bine gestionată, migraţia forţei de muncă ar stimula dezvoltarea socială la nivel personal, familial şi comunitar ducând la reducerea ratei şomajului şi a sărăciei.