Raport comparativ privind respectarea și fragmentarea guvernării

Pachetul de lucru 10 privind „Monitorizarea legislației anticorupție și aplicarea legislației în Europa” are drept obiectiv studierea conformității statale și implementarea normelor internaționale și europene anticorupție în statele membre ale UE. Este interesat în mod special să analizeze dacă normele internaționale și europene au o influență independentă în ceea ce privește determinarea statelor membre ale UE să adopte și să pună în aplicare legi, politici și practici eficiente împotriva corupției pe plan intern. În timp ce designul și metodologia lor de cercetare sunt diferite, cele trei studii care sunt incluse în acest document livrează această chestiune mai largă prin analiza comparativă.

Primul studiu pe tema „De ce unele țări se conformează grupului de state împotriva corupției, iar altele nu? Un studiu al normelor internaționale de finanțare politică și al reformei interne „de Dia Anagnostou și Evangelia Psychogiopoulou analizează variația respectării de către stat a standardelor Consiliului Europei (CoE) în domeniul finanțării politice și a factorilor care o reprezintă. Analiza se concentrează asupra a șapte țări care prezintă diferite grade de conformitate cu regulile CoE privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, și anume Danemarca, Germania, Grecia, Lituania, Spania, Suedia și Regatul Unit. Statele selectate demonstrează conformitatea cu standardele de reglementare ale GRECO privind finanțarea politică, variind de la nerespectarea la respectarea strictă.

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ANTICORRP (“Anti-corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”), 2012-2017, implementat de către Societatea Academică din România (SAR) cu suportul financiar al Programului Cadru 7 al Comisiei Europene și scopul său este de a investiga și de a explica factorii care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale în cadrul instituțiilor guvernamentale.