Raport de avertisment privind potențialul de criză: 7/2002

Secţiunea Economic a acestei ediţii analizează proiectul de buget pentru 2003 înaintat de guvern către legislativ. Articolul lansează unele avertismente privind situaţia colectării taxelor şi necesitatea de a creşte capacitatea administrativă de absorbţie a fondurilor europene.

Guvernul a lansat cu puţină vreme în urmă Planul Naţional Anti-sărăcie. Secţiunea Social apreciază că, deşi este o iniţiativă binevenită într-o ţară în care indicatorii sociali sunt îngrijorători, planul are probleme legate de diferenţa între scopuri şi mijloacele prevăzute. Acelaşi articol analizează două dintre politicile prevăzute de Plan: venitul minim garantat şi creşterea salariului minim. În vreme ce prima este ameninţată de incapacitatea administrativă locală, cea de-a doua este nerealistă şi va avea parte de o aplicare selectivă.

Nou adoptata lege a partidelor politice plasează România printre ţările cu cele mai restrictive condiţii de intrare în viaţa politică. Legea care doreşte să elimine minusculele partide-parazit din viaţa politică nu îşi atinge scopul şi, în plus, prezintă deficienţe, atât politice cât şi juridice, apreciază secţiunea Politic. Preşedintele ar trebui să ţină cont de semnalele venite dinspre societatea civilă şi să retrimită legea în Parlament.

Ultima secţiune, Regional, ia în discuţie eforturile României şi Bulgariei de aderare la UE. Articolul observă că deşi mult rămase în urmă, cele două ţări nu au primit cuvenita recunoaştere a eforturilor făcute pentru rezolvarea paşnică a problemelor etnice. O mai mare atenţie din partea Occidentului acordată acestor două ţări, ar însemna mai multă stabilitate pentru toată regiunea. Al doilea articol din această secţiune se ocupă de problema federalizării Republicii Moldova, prin recenta propunere de rezolvare a conflictului vechi deja de un deceniu.