Raport de prevenire a crizelor: Republica Moldova

Noul plan OSCE de rezolvare a conflictului vechi de peste un deceniu într Moldova şi regiunea
separatistă transnistreană a trezit vii emoţii la Chişinău. Secţiunea Politică a acestui material arată că deşi
bine intenţionat, planul are toate şansele să eşueze ca şi încercările precedente, întrucât îi lipseşte
realismul. În ceea ce privește administrația, autorii o numesc modelul politicilor lipsă. Este adevărat ca acest simptom se regăseşte şi în alte ţări în tranziţie, însă în Republica Moldova situaţia este în mod special una gravă, iar ţara nu îşi poate permite o asemenea lipsă de eficienţă executivă. Secţinea Administraţie a raportului ilustrează acest neajuns al deficitului de politici printr-un studio de caz privind reforma întârziată a administraţiei locale. Politica monetară şi a ratelor de schimb actuală (apreciere reală a leului) creează presiuni inflaţioniste pe termen lung, foarte puţini investitori strategici occidentali au pătruns pe această piaţa, transformarea datoriilor în acţiuni reprezintă o strategie de privatizare defectuoasă, în timp ce combinaţia de risc financiar şi risc de piaţă creează o ameninţare permanentă de intrare în imposibilitate de plată. În final, politicile din domeniul Social sunt şi ele puse în faţa unei dileme greu de rezolvat chiar şi pentru ţările occidentale dezvoltate: cum să se facă identificarea celor săraci cu scopul de a se utiliza la maxim puţinele resurse publice disponibile.