Raport special privind acordarea burselor pentru elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020

Obiectul raportului de față îl reprezintă situația respectării dreptului la burse școlare al elevilor de către autoritățile publice locale din România, având la bază date din 3176 de comune, orașe și municipii pe raza cărora există unități de învățământ, precum și cele șase sectoare ale municipiului București, în total un număr de 3182 de unități și subdiviziuni administrativ-teritoriale în sarcina cărora există obligația de a acorda burse școlare pentru elevi.

Acordarea burselor școlare a fost constant în atenția opiniei publice începând cu anul 2015, fie că vorbim despre rapoarte realizate la nivel local de către organizații de elevii care puneau pe tapet problema încălcării acestui drept, demersuri realizate pe lângă autoritățile publice locale sau acțiuni în justiție finalizate cu obligarea unităților administrativ-teritoriale la acordarea burselor prevăzute de lege.

Inițiativa elaborării unui raport privind acordarea burselor școlare pentru elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020 a apărut din dorința comună a Societății Academice din România, think-thank activ în domeniul bunei guvernări în educație prin proiectul Școli curate, și a Instituției Avocatul Poporului, autoritate publică cu rolul consacrat de art. 58 alin. (1) din Constituție de a apăra drepturile și libertățile persoanelor fizice, de a avea o imagine concretă pentru fiecare județ din țară, precum și la nivel național, cu privire la modul în care autoritățile publice locale înțeleg să își respectă obligația legală de a acorda burse școlare beneficiarilor sistemului public preuniversitar de educație. 

Instrumentul burselor școlare a fost introdus în legislația românească cu scopul de a instituționaliza un mijloc de sprijinire a elevilor cu rezultate școlare bune sau cu performanțe deosebite, precum și pe cei aflați în categorii de risc, în vederea păstrării acestora în sistemul de educație și a prevenirii abandonului școlar. În ambele situații, acordarea burselor școlare reprezintă în fapt o modalitate concretă prin care statul român își exercită funcția socială, consacrată de art. 1 alin. (3) din Constituție, iar ignorarea de către autoritățile publice locale a acestui drept al elevilor poate constitui în practică o adevărată piedică în calea exercitării efective a dreptului fundamental la învățătură.

Nevoia respectării la nivelul autorităților publice locale a obligaiei de acordare a burselor școlare este susținută și de realitatea socială din România, dat fiind că la nivel național aprox. 2 din 5 copii cu vârste între 0 și 17 ani se află în risc de sărăcie sau excluziune socială – AROPE, ceea ce înseamnă că: veniturile disponibile sunt sub pragul sărăciei relative/trăiesc în stare de deprivare materială severă/locuiesc într-o gospodărie cu intensitatea foarte redusă a muncii. Refuzul unităților administrativ teritoriale de a sprijini instituțional acești copii aflați în situație de risc se traduce în favorizarea prin neglijență a abandonului școlar. Cu titlu de exemplu, la nivelul anului 2018 rata abandonului școlar în rândul elevilor din clasele I-XII și din învățământul profesional a fost de 5.9% (INS, 2020 – SCL113A, rata abandonului în învățământul preuniversitar), ceea ce înseamnă că la finalul anului școlar 2018-2019 erau înscriși în evidențele unităților de învățământ cu aprox. 6% mai puțini elevi decât la începutul anului școlar. Astfel, în cifre absolute, aprox. 139.000 de elevi români au abandonat școala numai în anul 2018.

Cu atât mai mult, în contextul pandemiei generate de virsusul SARS-CoV-2, considerăm că este vital ca autoritățile publice locale să înțeleagă necesitatea implicării lor în viața educațională a comunității și a respectării dreptului la burse școlare al elevilor. Situația socio-economică creată de criza sanitară în care ne aflăm va face ca un număr tot mai mare de elevi să aibă vocația de a fi eligibili pentru formele de sprijin reprezentate de bursele de studiu și ajutor social, un număr tot mai mare de beneficiari ai sistemului de educație fiind în riscul de a părăsi școala în cazul în care autoritățile locale vor ignora în continuare cadrul legal în materie de burse școlare.

Raportul de față își dorește, deopotrivă, să tragă un semnal de alarmă cu privire la dezinteresul manifestat de unitățile administrativ-teritoriale în ceea ce privește respectarea legislației în domeniul educației, precum și să reprezinte un punct de plecare în viitoarele demersuri ale Instituției Avocatului Poporului, ale SAR, precum și ale altor organizații locale sau naționale interesate, realizate în vederea obținerii respectării dreptului la burse școlare al tuturor elevilor din România.

Raportul poate fi descărcat de aici.