Raport național privind respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului

Prezentul raport are rolul de a analiza modul în care Codul drepturilor și obligațiilor
studentului este implementat în universitățile de stat din România, iar drepturile studenților
sunt respectate.