Report on the implementation, monitoring and enforcement of anticorruption policy

Pachetul de lucru 10 privind „Monitorizarea legislației anticorupție și aplicarea legislației în Europa” are drept obiectiv studierea conformității statale și implementarea normelor internaționale și europene anticorupție în statele membre ale UE. Este interesat în mod special să analizeze dacă normele internaționale și europene au o influență independentă în ceea ce privește determinarea statelor membre ale UE să adopte și să pună în aplicare legi, politici și practici eficiente împotriva corupției pe plan intern. În timp ce designul și metodologia lor de cercetare sunt diferite, cele trei studii care sunt incluse în acest document livrează această chestiune mai largă prin analiza comparativă.

Primul studiu intitulat „Conformitatea internă cu normele europene de finanțare politică în statele membre ale UE” de Dia Anagnostou și Evangelia Psychogiopoulou (ELIAMEP) analizează respectarea de către stat și punerea în aplicare a normelor și standardelor Consiliului Europei (CoE) în domeniul politic deoarece acestea se aplică în cadrul monitorizării Grupului de State împotriva Corupției.

Studiul este disponibil aici: Domestic compliance with European norms of political financing across the EU Member States

Corupția la nivel înalt în domeniul achizițiilor publice sporește competiția intransparentă, restrânsă și neloială. Întrucât Comisia Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene dispun de competențe extinse pentru a asigura o concurență transparentă, deschisă și loială în domeniul achizițiilor publice în UE, acestea pot fi considerate actori anticorupție. Cel de-al doilea studiu pe tema „Punerea în aplicare a directivelor UE privind achizițiile publice: eficiența Comisiei Europene și a Curții de Justiție a Uniunii Europene ca actori anticorupție” de Mihály Fazekas (Universitatea din Cambridge, BCE) și Alejandro Ferrando Gamir a tuturor avizelor motivate relevante ale Comisiei Europene și a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind riscurile de corupție pe piețele de achiziții publice. Prin utilizarea unei baze de date unice la nivel micro-nivelul achizițiilor publice constând din peste 2,8 milioane de contracte atribuite în perioada 2009-2014 și un nou indicator „obiectiv” al riscului de corupție, studiul identifică și compară riscurile de corupție înainte și după data punerii în aplicare a avizelor CJUE sau judecăți.

Studiul este disponibil aici: Implementing the EU Public Procurement Directives: Effectiveness of the European Commission and the Court of Justice of the European Union as anticorruption actors

Al treilea studiu intitulat „Un studiu pregătitor privind confiscarea și recuperarea activelor criminale în statele membre ale UE” de Eva Nanopoulos (King’s College, Universitatea Cambridge) și Salvatore Sberna (Institutul Universitar European) oferă o perspectivă empirică asupra contextului juridic al fiecărui Statul membru UE cu privire la regimurile lor de confiscare (confiscarea pe bază de condamnare / fără condamnare / confiscarea extinsă) și cadrul lor pentru recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare. În codificarea și evaluarea cadrului juridic respectiv în toate statele membre ale UE, acest studiu folosește o versiune extinsă a „șablonului legislativ al muncii” din raportul RAND (2012). Acest model colectează informații despre cadrul juridic din fiecare țară care reglementează ordinele de confiscare preventivă, congelarea și condamnarea, alte regimuri de confiscare (cum ar fi confiscarea pe bază de date extinse sau non-condamnabile), confiscarea terților, procedurile de gestionare, eliminarea activelor congelate / confiscate, recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare. În plus față de cartografierea RAND, noile șabloane, pe care studiul nostru le-a desfășurat, au inclus, de asemenea, orice aspect al noii Directive 2014/42 / UE care nu a fost inclus în modelul original, precum și normele și dispozițiile conținute de Consiliu Decizia-cadru 2007/845 / JAI privind birourile de recuperare a activelor. Ca o anexă la acest studiu, sunt furnizate trei tabele pentru a rezuma pozițiile juridice ale fiecărui stat membru al UE cu privire la regimurile lor de confiscare (confiscarea pe bază de condamnare / fără condamnare / confiscarea extinsă) și cadrul lor pentru recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare.

Studiul este disponibil aici: Preparatory study on confiscation and recovery of criminal assets in the EU Member States

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ANTICORRP (“Anti-corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”), 2012-2017, implementat de către Societatea Academică din România (SAR) cu suportul financiar al Programului Cadru 7 al Comisiei Europene și scopul său este de a investiga și de a explica factorii care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale în cadrul instituțiilor guvernamentale.