Background report on international and European law against corruption

Acest raport stabilește fundalul și modul de elaborare a metodologiei pentru WP10 a proiectului ANTICORRP. WP10 încearcă să analizeze dacă și măsura în care statele UE respectă normele internaționale anticorupție, precum și implementarea și aplicarea lor la nivel intern. Ea are patru obiective principale de cercetare: a) măsurarea respectării de către stat și punerea în aplicare a normelor internaționale anti-corupție în Europa; b) să analizeze dacă legea internațională are o influență cauzală independentă asupra legilor, politicilor și practicilor anticorupție adoptate de statele UE; c) să identifice modelele de variație a respectării și implementării de către stat, fie ele transnaționale, fie între sectoare și domenii de activitate; și d) să exploreze factorii care determină variații semnificative între sectoare sau state.

Acest raport oferă baza empirică și analitică pentru urmărirea obiectivelor de cercetare de mai sus și pentru definirea metodologiei adecvate pentru a face acest lucru. Acesta este împărțit în cinci părți principale. În prima parte, autorii prezintă pe scurt originea modului în care lupta împotriva corupției a devenit o problemă de interes pentru comunitatea internațională și pentru organizațiile europene și internaționale începând cu anii 1970, dar mai ales începând cu anii 1990. Ei apoi definesc corupția și diversele sale aspecte și forme, discută dificultățile de a ajunge la o definiție agreată de comun acord și de a revedea unele critici îndreptate împotriva abordării juridice a combaterii corupției, precum și în ceea ce privește influența și eficiența internă a și legislația UE în acest domeniu mai larg. În ultima parte a acestei secțiuni de fond, autorii oferă o imagine de ansamblu asupra stării corupției în UE28 pe baza diferitelor indicii și evaluări elaborate de organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale (ONG-uri).

A doua parte a acestui raport oferă o privire de ansamblu asupra normelor și instrumentelor europene și internaționale împotriva corupției, care sunt direct relevante pentru statele membre ale UE. Autorii revizuiesc atât legea soft, cât și cea dificilă, descriind originile și modul în care au apărut, mecanismele de revizuire și monitorizare pe care le-au pus în aplicare și modul în care acestea funcționează. Cea de-a treia parte a raportului este conceptuală: definește și analizează conceptele de respectare, precum și implementarea și eficacitatea dreptului internațional. Cel mai important, conceptualizează relevanța și aplicabilitatea acestora în ceea ce privește normele și convențiile anticorupție și definește o modalitate de măsurare a respectării și implementării de către stat în acest domeniu. Cea de-a patra parte a acestui raport descrie patru sectoare sau domenii de activitate care au vizat normele internaționale și europene împotriva corupției: tranzacțiile economice internaționale, conflictul de interese, libertatea de exprimare și protecția avertizorilor și finanțarea partidelor politice. Partea finală a raportului definește metodologia de cercetare adecvată a grupului de studii care urmează a fi desfășurate în cadrul WP10 și identifică sursele informațiilor și documentației primare și secundare care trebuie trase din urmărirea obiectivelor mai sus menționate.

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ANTICORRP (“Anti-corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”), 2012-2017, implementat de către Societatea Academică din România (SAR) cu suportul financiar al Programului Cadru 7 al Comisiei Europene și scopul său este de a investiga și de a explica factorii care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale în cadrul instituțiilor guvernamentale.