Raportul național de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale

Studiul a fost realizat în perioada septembrie 2021 – mai 2022 și a vizat 47 de UAT-uri (municipii reședință de județ și primăriile de sector din București). Pentru realizarea monitorizării modului în care sunt gestionate serviciile publice educație, transport public și managementul deșeurilor), s-a ținut cont atât de prevederile legale care trebuie respectate de către autoritățile publice locale, conform normelor legislative în vigoare, cât și de bune practici și recomandări internaționale.

Principala sursă de colectare a datelor a fost reprezentată de răspunsurile la cererile adresate în baza Legii 544/2001 transmise de autoritățile publice locale. Utilizând informațiile primite, precum și informațiile culese de pe site-urile primăriilor/ școlilor/operatorilor de salubritate sau de transport public, dar și informații din presă locală și alte site-uri relevante, au fost centralizate și analizate datele în funcție de indicatorii specifici fiecărui domeniu.

Studiul a urmărit:

(1) Gestionarea deșeurilor: (a) asigurarea colectării separate pe fracții, (b) îndeplinirea țintelor de reciclare la nivel de municipalitate, (3) implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci”, (4) informarea și educarea cetățenilor.
(2) Transport public: (a) Numărul de staţii de călători raportat la numărul de locuitori ai municipiului, (b) Existența terminalelor / staţiilor de transport public intermodale, (c) Nivelul de deservire metropolitan, (d) Acordarea de subvenţii şi facilităţi pentru grupurile vulnerabile, (e) Dotarea infrastructurii şi serviciului de transport public cu mijloace nesesare nevoile grupurilor vulnerabile (ex. persoane cu dizabilităţi), (f) Gradul de satisfacţie al utilizatorilor de transport public la nivelul UAT, (g) Existența unei metodologii de stabilire a Indicelui de Satisfacţie a Pasagerilor sau de de monitorizare şi evaluare a operatorilor de transport, (h) Modalităţi de consultare a programelor de călătorie.
(3) Educație: (1) Acordarea burselor școlare, (2) Asigurarea pazei în unitățile de învățământ, (3) Acordarea fondurilor destinate cabinetelor medicale, internatelor și căminelor școlare, (4) Finanțarea cheltuielilor cu investițiile în școli, (6) Accesibilizarea unităților de învățământ pentru elevii cu dizabilități locomotorii.

Material realizat de:

Stelian ȚÂRULESCU
Andreea PETRUȚ
Constantin-Alexandru MANDA

Co-autori:

Alexandru BAJDECHI
Andrei COȘULEANU
Anda MEȚAC
Elena RASTEI
Sabina SPĂTARIU
ANDREI-MIHAI TĂNASE

 

Dată: 12 oct. 2022
Autor(i):
Afiliere: Societatea Academica din Romania (SAR)
Tip lucrare: Raport
Keywords: deseuri, diagnoza, educatie, municipii, raport, scoli, transport
Download Paper ›