Raportul național Școli curate 2020-2021. Rezultate și recomandări

În perioada noiembrie 2019-iunie 2021, Societatea Academică din România a derulat a doua ediție a proiectului Școli curate, în parteneriat cu Asociația Elevilor din Constanța. Școli curate a urmărit, în ultimele 18 luni, îmbunătățirea gradului de finanțare și bună guvernare a educației în cinci județe de intervenție: Bacău, Cluj, Mureș, Timiș și Vâlcea. În mod concret, prin Școli curate, Societatea Academică din România și-a propus creșterea numărului de administrații locale care respectă dreptul elevilor la burse școlare (prevăzut de art. 82 din Legea educației naționale), precum și creșterea sumei globale pe care unitățile administrativ-teritoriale din cele cinci județe o alocă pentru finanțarea investițiilor în școli și a cheltuielilor cu reparații capitale/consolidări (obligație prevăzută de art. 105 alin. (2) din Legea educației).

Prin implicarea celor cinci echipe județene, proiectul Școli curate a contribuit la realizarea următoarele schimbări punctuale:

  1. creșterea numărului de administrații locale care respectă dreptul la burse al elevilor, de la 56 (12,06%) la 322 (69,39%), dintr-un total de 464 de unități administrativ-teritoriale implicate în proiect;
  2. 110 unități administrativ-teritoriale, care în anul 2020 nu au alocat niciun leu pentru investiții în școli și cheltuieli cu reparații capitale/consolidări, au prevăzut astfel de sume în bugetul pe anul 2021, intrând astfel în legalitate.
  3. majorarea bugetului cumulat pentru investiții în școli și cheltuieli cu reparații capitale/consolidări în cele cinci județe, de la aprox. 410 milioane lei la aprox. 554 milioane lei (creștere de 35,6%), ceea ce se traduce în 144 milioane de lei (aprox. 30 de milioane de euro) alocați suplimentar de către autoritățile locale în 2021, față de 2020, pentru serviciul public de educație din cele cinci județe.

Autoritățile publice locale sunt cele care, conform Codului administrativ, gestionează serviciul public local de educație, iar inacțiunea acestora și dispretul față de obligațiile legale care le incumbă au consecințe în practică asupra asigurării unui acces liber la o educație de calitate pentru fiecare copil. Pe baza constatărilor realizate în activitatea din cele 464 de localități și a modelului de bună-practică implementat, precum și în urma analizei asupra cadrului legislativ în vigoare, Societatea Academică din România formulează o serie de recomandări, printre care:

  1. Instituirea în sarcina prefecților și a inspectoratelor școlare a atribuției de a realiza anual un Raport privind respectarea obligațiilor legale în domeniul educației de către autoritățile publice locale, indicatorii pe care tebuie să se fundamenteze raportul urmând să fie stabiliți prin ordin al ministrului educației, pentru a permite actualizarea constantă a acestora (e.g. acordarea burselor școlare; subvenționarea transportului – fie că vorbim de cel local sau județean; alocarea de fonduri pentru investiții; reparații capitale și consolidări; naveta cadrelor didactice etc.);
  2. În exercitarea prerogativei constituționale consacrate de art. 123 alin. (5) din Legea fundamentală, prefecții să atace în contencios-administrativ bugetele unităților administrativ-teritoriale care nu conțin fonduri destinate investițiilor în școli și plății burselor școlare, contravenind astfel dispozițiilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale;
  3. Parlamentul și Guvernul să asigure alocarea, prin bugetul de stat, a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru ca administrațiile locale cu buget redus să poată finanța plata burselor școlare și a cheltuielilor cu investiții în școli, respectiv reparații capitale/consolidări ale edificiilor școlare;
  4. Ministerul Educației, în colaborare cu Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, precum și alte organizații neguvernamentale relevante, să elaboreze un ghid al obligațiilor autorităților locale cu privire la serviciul public de educație, care să cuprindă, holistic, toate îndatoririle primarilor și a consiliilor locale în materie de guvernare a sistemului de educație;
  5. Partidele de proveniență ale primarilor din România (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Mișcarea Populară, Uniunea Salvați România, PRO România, Alianța Liberalilor și Democraților) să își asume, printr-un angajament național, că vor solicita aleșilor locali să își respecte obligațiile legale în domeniul educației.