Raportul Nations in Transit 2016

România se menține pe poziția a 10-a în topul consolidării democratice în rândul ţărilor foste comuniste, conform Raportul Nations in Transit 2016, realizat de Freedom House. Cel mai bun scor este înregistrat de societatea civilă (scor în ușoară îmbunătățire), iar acest lucru are o contribuție decisivă la menținerea României în grupul țărilor cu democrații semi-consolidate. Ușoara îmbunătățire a scorului societății civile a fost compensată (în sens negativ) de declinul scorului guvernanței locale.

Raportul monitorizează evoluția a 29 de țări din fostul bloc comunist, din Europa Centrală și de Est, Balcani și până în Asia, folosind evoluția a șapte capitole/indicatori: procesul electoral, societatea civilă, independența presei, gradul de democrație al guvernanței naționale, respectiv locale, independența justiției și corupția. Fiecare indicator primește o notă de la 1 la 7, în care 1 reprezintă cel mai înalt nivel de democrație, iar 7 cel mai scăzut.

România a stagnat faţă de anul în ceea ce privește majoritatea domeniilor cuprinse în raport. Acesta a analizat evenimentele care au avut loc între 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, iar acesta a fost al treilea an consecutiv în care scorul final rămâne neschimbat, respectiv 3,46.

Îmbunătăţire de la 2.50 la 2.25 a scorului pentru societate civilă, se datorează participării sporite a societăţii civile (non)instituționalizate în sfera publică şi intenţiei declarate a noulul guvern de a îmbunătăţi transparenţa şi implicarea cetăţenilor în procesele de luare a deciziilor.

Demonstraţiile din toamna anului 2015, cele mai mari din anul 1990 până în prezent, au vizat întreagă clasa politică cu genericul “Corupţia ucide”, iar după instalarea guvernului tehnocrat în noiembrie, implicarea societăţii civile în procesul de luare a deciziilor a devenit mai vizibilă. La îmbunătăţirea scorului societăţii civile a contribuit şi înfiinţarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, care are ca scop crearea de canale orizontale de comunicare şi sporirea transparenţei instituţionale, accesului la informaţiile de interes public şi la procesul de luare a deciziilor. Cabinetul Cioloş a încurajat implicarea profesioniştilor societăţii civile chiar prin cooptare directă în echipa guvernamentală.

În schimb, scorul guvernanţei la nivel local este în declin de la 3.00 la 3.25 din cauza nerespectării de către Guvern a legilor şi a ordinului judecătoresc prin care s-au cerut alegeri anticipate pentru ocuparea posturilor vacante la nivel de administraţie locală. Mai precis, avântul anticorupţie a dus la crearea unor viduri de putere la nivel local pe care Guvernul – în condiţii normale şi sub incidenţa legii – era nevoit să le adreseze organizând alegeri. În loc să se conformeze însă, Guvernul Ponta a lăsat în sarcina prefecţilor decizia numirii temporare a liderilor locali. Legislaţia privind administraţia publică locală a fost mai apoi schimbată rapid prin ordonanţă de urgenţă pentru a legitima aceste acţiuni.