Renașterea balcanizării: cum reformele externe consolidează fragmentarea guvernării în Europa de Sud-Est

Ce impact are Uniunea Europeană (UE) și alți donatori internaționali asupra dezvoltării unei bune guvernări în Europa de Sud-Est (ESE)? Analiza comparativă demonstrează că reformele de bună guvernare bazate pe externitate îmbunătățesc legalitatea substanțială (alinierea legislației interne la cele mai bune standarde internaționale), capacitatea statului și eficiența, dar slăbesc legalitatea oficială (moralitatea interioară a legii), multe aspecte ale imparțialității și coerenței a structurilor și politicilor de stat. Ca rezultat, buna guvernare este subminată. Pentru a explica persistența și reproducerea guvernării rele (adică fragmentate), autorul oferă o explicație „ciclului de reformă vicios”, în care o structură de guvernare fragmentată este reprodusă de actori concurenți și fracționați și de procese de reformă și de politici fragmentate și politizate. Implicația este că reformele induse extern, în loc să permită tranziția către o bună guvernare, reproduc balanizarea și „guvernarea defectuoasă”, adică structuri de stat fragmentate, inconsecvente, personalizate și instabile, politici și reguli formale. Argumentul principal este susținut de un studiu de metode mixte. O analiză cantitativă bazată pe indicatori măsoară dezvoltarea unei bune guvernări în șase dimensiuni între anii 2003 și 2015. Interviurile calitative (cu reprezentanți ai justiției și ai politicilor din ESE, UE și organizațiile internaționale), date relevante și surse secundare oferă perspective vizibile asupra proceselor de hibridizare și fragmentarea.

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ANTICORRP (“Anti-corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”), 2012-2017, implementat de către Societatea Academică din România (SAR) cu suportul financiar al Programului Cadru 7 al Comisiei Europene și scopul său este de a investiga și de a explica factorii care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale în cadrul instituțiilor guvernamentale.