Beyond the tipping point: Anti-corruption works. Governance works better

Poza frontExperţii SAR au contribuit la redactarea raportului „Beyond the tipping point: Anti-corruption works. Governance works better”, în cadrul Grupului de Lucru al Iniţiativei SUA – România a Centrului de Analiză Politică Europeană (CEPA). CEPA este singurul think-tank din Statele Unite dedicat studiului Europei Centrale şi de Est, cu scopul de a consolida securitatea şi democraţia zonei, precum şi de a promova măsuri pentru întărire economică, stabilitate geopolitică şi libertate politică a acesteia.

Raportul are la bază ideea că proasta guvernare, nu corupţia, este cea mai mare problemă a României, întrucât aceasta încurajează corupţia, iar corupţia, la rândul său, scade şi mai mult calitatea actului de guvernare, creând un cerc vicios. Astfel, măsurile punitive de combatere a corupţiei sunt binevenite dar nicidecum suficiente pentru a obţine un sistem curat, funcţional şi eficient. Acestea trebuie complementate cu mecanisme de prevenire care să asigure integritate şi eficienţă în instituţiile publice.

Mecanismele includ construirea unei infrastructuri anticorupţie prin transparentizarea instituţiilor publice şi răspândirea practicilor de integritate. Rolul instituţiilor care sancţionează corupţia, precum Direcţia Naţională Anticorupţie ar trebui, deci, să scadă pe măsura consolidării măsurilor de prevenţie în cadrul instituţional.

Una dintre principalele probleme semnalate în raport este lipsa reformei în procesul de formare şi recrutare a resurselor umane în sectorul public, mai ales la nivel local. Faptul că schimbarea conducerii adesea duce la schimbări şi în posturile cheie din administraţie face ca direcţia şi funcţionarea instituţiilor publice să fie imprevizibile. De asemenea, politicile publice sunt adesea adoptate fără studii de impact riguroase, în baza unor convingeri sau estimări nefundamentate prin calcule sau măsurători exacte.

Referitor la achiziţiile publice, raportul CEPA semnalează complexitatea cadrului legislativ în domeniu, lipsa datelor deschise utilizabile în scopul cercetării, precum şi modificările frecvente ale legislaţiei ca factori care generează corupţie şi duc la ineficienţă administrativă. Situaţii de vid legislativ sau administrativ sunt adesea tratate ca fiind cazuri de corupţie, însă acestea pot fi soluţionate mult mai uşor la nivel administrativ, inclusiv prin monitorizare a cheltuielilor publice.