Imobilizat la domiciliu: Criza finanţării de scaune rulante în România

Raportul de faţă, realizat de Societatea Academica din Romania (SAR) in parteneriat cu Fundaţia Motivation România, reprezintă o primă încercare de analiză a problemelor de acces al persoanelor cu dizabilităţi motorii la echipamente adecvate (scaune rulante), propunând măsuri de politici publice pentru ameliorarea situaţiei de fapt.

Încercăm prin aceasta să compensăm lipsa cvasi-totală de informaţii în acest domeniu, analizând cererea şi oferta pe piaţa de scaune rulante din România în context global, facilităţile de subvenţionare a scaunelor rulante oferite de legislaţie şi problemele principale întâlnite în practică de persoanele cu dizabilităţi motorii din România pentru a avea o viaţă pe cât posibil independentă şi activă.

Deşi integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi este pe agenda tuturor strategiilor şi planurilor naţionale ce privesc protecţia socială, în realitate, creşterea şanselor unei persoane cu handicap motor de a avea o viaţă independentă şi activă nu pare a fi o prioritate pentru politicile publice din România.

Principalele concluzii sunt:

  1. Principala problemă este cauzată de subfinanţarea întregului sistem de sănătate din România, şi în mod special în ce priveşte dispozitivele medicale.
  2. Una din problemele resimţite de beneficiari este legată de faptul că finanţarea nu este diferenţiată în funcţie de nevoi.
  3. În ceea ce priveşte modul de finanţare, acesta a înregistrat progrese remarcabile prin deschiderea finanţării publice către piaţă. Existenţa mai multor furnizori oferă posibilitatea de alegere a echipamentului de către beneficiari şi creează competiţie. Totuşi avantajele ce apar în urma competiţiei sunt diminuate de lipsa de transparenţă şi informare în ce priveşte furnizorii potenţiali.
  4. Lipsa cvasitotală a informaţiilor de care ar avea nevoie o persoană cu dizabilităţi motorii pentru a face o alegere informată asupra modelului de scaun rulant care i se potriveşte.
  5. Îmbătrânirea populaţiei care are un impact direct asupra cererii de scaune rulante, este probabil cea mai importantă provocare pentru ţările europene, inclusiv România, pentru decadele viitoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *