Policy Brief #75: Pentru o finanţare a educaţiei de nivel european

Campania „Școli Curate” își propune să crească resursele educației preuniversitare prin câteva căi complementare:

  1. Transparentizarea veniturilor la nivel de școală prin raportarea în format deschis și accesibil a bugetului școlilor pe un unic portal care să permită monitorizarea și analiza gradului de finanțare, precum și a performanței în funcție de finanț
  2. Crearea unui mecanism de feedback și monitorizare pentru problemele de finanțare din școli, astfel încât resursele existente să fie folosite rațional și sub controlul părinților/elevilor sau a comunității locale interesate.
  3. Alocarea de resurse suplimentare de finanțare, cu precădere din fonduri locale, dar și centrale, prioritate având rezolvarea problemelor de apă și canalizare (diminuarea numărului toaletelor în curtea școlii), dar și a tuturor nevoilor curente, astfel încât să nu mai existe școală din România unde părinții cotizează pentru hârtie igenică, bănci, scaune și papetărie.
  4. Crearea unei largi coaliții în sânul societății pentru promovarea unei finanțări de nivel european a școlii, pentru a îndrepta performanţele școlare, cu deosebire decalajul dintre mediul rural și cel urban.

Educația este la această oră subfinanțată: prea puțini bani în general, prea puțini în particular pentru învățământul preuniversitar, prea puțini de la bugetul de stat, prea puțini de la bugetele locale, insuficienți pentru un sistem echitabil de salarizare, insuficienți pentru alte cheltuieli, de la formarea cadrelor didactice până la costuri curente de întreținere pentru clădiri.

Copiii din mediul rural sunt cei mai puternic afectați și nedreptățiți de actualul sistem, în principal din două motive: finanțarea favorizează învățământul liceal și universitar (unde ajung mai puțini elevi din rural) și permite concentrarea în urban a profesorilor cu experiență. Efectul este unul dezastruos, existând o corelare între subfinanțare, inegalitate în distribuirea resurselor și rezultatele elevilor la toate testările și rata de abandon/părăsire timpurie. Astfel, educația nu poate să își realizeze potențialul de creștere economică prevăzut de planurile de dezvoltare național și european.