Policy brief #77: De ce nu acordă autoritățile locale bursele pentru elevi? Între nepăsare și lipsa resurselor

Prezentul policy brief a fost realizat de Societatea Academică din România, cu sprijinul Fundației Friedrich Ebert – România.

În data de 10 septembrie 2020, Societatea Academică din România și Avocatul Poporului au făcut public un raport privind acordarea burselor pentru elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020. Acest raport a prezentat situația acordării burselor de către autoritățile publice locale (Consiliile locale și primării), care au în sarcina lor, conform legii, obligația de a acorda astfel de burse elevilor. Rezultatele raportului au arătat că dreptul la burse școlare al elevilor este în mod sistematic încălcat de către autoritățile locale. Întrebarea care apare ca urmare a publicării acestui raport este: de ce au ales autoritățile publice locale să încalce legea? A fost o alegere bazată pe motive obiective sau subiective?

Din 3182 de autorități publice locale, doar 180 (5.66%) acordă integral burse școlare pentru elevi, cu respectarea cadrului legal în vigoare. Astfel, în 3002 unități administrativ-teritoriale dreptul la burse școlare este încălcat. Cu excepția Municipiului București și a județelor Constanța și Ilfov, niciun alt județ nu depășește un procent de 20% din unități administrativ-teritoriale care să ofere în mod integral burse școlare. Totodată, cu excepția regiunii București-Ilfov, cea mai bogată regiune a țării, doar în județul Constanța întâlnim un număr mai semnificativ de unități administrativ-teritoriale care oferă burse școlare elevilor, 30% acordând integral tipurile de burse școlare cerute de lege, iar 74,29% cel puțin unul dintre acestea.

Scopul analizei prezente în documentul de față este de a înțelege mai bine factorii care au determinat o astfel de stare de fapt. Analiza noastră încearcă să răspundă la două întrebări pe care noi le găsim esențiale pentru a înțelege situația prezentată anterior:

  • De ce, la 10 de ani de când a fost instituită prin Legea educației naționale, în forma aceasta, obligația autorităților publice locale de a acorda burse, atât de puține unități administrativ-teritoriale respectă dreptul elevilor la burse școlare?
  • Ce explică variația interjudețeană în ceea ce privește acordarea burselor pentru elevi? Ce explică situația excepțională a unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța, care deviază de la „regula” existentă la nivel național?

În urmărirea acestui scop și pentru a răspunde la aceste întrebări, analiza de față s-a bazat pe o metodologie care îmbină metode cantitative și calitative astfel încât să oferim un răspuns care să explice atât factorii obiectivi, cât și mecanismele care au dus la situația prezentă. Astfel, analiza noastră a fost realizată în doi pași. Primul pas a constat în analiza statistică a variației distribuției acordării burselor la nivelul tuturor județelor țării, cu excepția Constanței. Al doilea pas a constant într-o analiză calitativă bazată pe un studiu de caz concentrat pe județul Constanța și care a inclus interviuri semi-structurate și process tracing pentru a înțelege mecanismele care au permis Constanței să aibă rezultate semnificativ diferite de media națională.

În continuare, documentul de față este structurat după cum urmează. În prima parte este prezentată, sintetic, situația de fapt așa cum a fost ea conturată de raportul publicat de Societatea Academică din România și Avocatul Poporului. În a doua parte oferim un răspuns fundamentat de analiza cantitativă pentru prima întrebare a cercetării noastre, cea legată de variația distribuției acordării burselor între județe. În a treia și ultima parte, documentul de față prezintă rezultatele analizei calitative care răspunde la cea de-a doua întrebare a cercetării, concentrată pe înțelegerea cazului special al Constanței. Încheiem cu o serie de recomandări de politică publică pentru instituțiile publice și actori privați interesați de asigurarea burselor școlare.