Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul imigraților la drepturi civile

Raportul explorează exercitarea drepturilor civile de către imigranți și barierele întâmpinate de aceștia în relația cu instituțiile statului și populația generală. Elementul de noutate al lucrării constă în abordarea obstacolelor în exercitarea drepturilor din perspectiva discriminării.

În primul capitol am definit metodologia (preponderent calitativă) și conceptele cu care am operat pe parcursul lucrării și am încercat o tipologizare a discriminării care să ne ajute la încadrarea situațiilor evidențiate în interviurile cu imigranții. Mai departe, am selectat câteva teorii sociologice care încearcă să explice discriminarea ca reacție la percepția amenințării de către grupuri majoritare, în termeni de competiție pentru resursele limitate, ca formă a autoritarismului specific grupărilor de extremă dreaptă sau ca expresie a dualității identitate/alteritate.

Partea a doua oferă o analiză a legislației europene și naționale legată de discriminare, din perspectiva drepturilor migranților și o prezentare a sistemului instituțional implicat în soluționarea plângerilor având ca obiect discriminarea.

Capitolul trei este dedicat sintezei literaturii internaționale și românești care tratează subiecte cum sunt discriminarea, abuzul, exploatarea și inegalitățile sociale în arii ca locuirea, sănătatea, educația, munca etc., așa cum sunt trăite de/se reflectă asupra imigranților.

În capitolul patru am analizat datele rezultate din cercetarea calitativă (interviuri și focus grupuri) și din cercetarea-pilot cantitativă (testarea corespondenței) și am formulat recomandări de măsuri pentru îmbunătățirea practicilor legate de drepturile civile și sociale ale migranților. Recomandările se adresează tuturor actorilor implicați în proces: autorități, imigranți, populație generală, angajatori și politicieni.

Deși s-a dorit o abordare din perspectiva diferențelor de tratament, rezultatele analizei cercetării calitative au evidențiat o arie mult mai vastă de probleme, de la lipsa de informare atât a autorităților cât și a migranților, la obstacole legate de limbă, birocrația din sistemul instituțional, abuz, exploatare, discriminare și, în sfârșit, corupție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *